# Bơm Hoá Chất FTI Bơm Hoá Chất FTI
Bảng quảng cáo
JA slide show
You are here: Bơm hoá chất Bơm Hoá Chất FTI
Webdesign
Bơm Hoá Chất FTI

Bơm Hoá Chất FTI

Mã sản phẩm:Series DB
Download Catalogue
Mô tả:

Bơm hoá chất FTI dẫn động từ series DB là sản phẩm của phần mềm thiết kế tiên tiến và công nghệ FED, sử dụng sức mạnh công nghệ từ tính.
Xuất xứ: USA
Lưu lượng: 15 - 151 l/phút - áp lực: 3 - 32 m.
Vật liệu: PP, PVDF ...
Nhiệt độ: 149 0C; Tỉ trọng: 1.8; Độ nhớt cao.
Chịu được tất cả các loại hoá chất có tính ăn mòn, mài mòn và độ nhớt cao như H2SO4, HCl, HNO3, NaOH, Sơn, Dung môi, xăng, dầu ăn
Dòng bơm hóa chất Series DP:
Model lưu lượng max Cột áp max
DB3 15.1 gpm (2.8m3/hr) 20.4 feet (4.5m)
DB4 18.0 gpm (3.4m3/hr) 29.2 feet (6.1m)
DB5 19.4 gpm (3.6m3/hr) 35.2 feet (7.5m)
DB5.5 30.0 gpm (5.7m3/hr) 31.0 feet (6.6m)
DB9 46.0 gpm (0.0m3/hr) 67.0 feet (0.0m)
DB6 40.0 gpm (9.2 m3/hr) 33.0 feet (10.0 m)
DB6H 42.0 gpm (9.5 m3/hr) 54.0 feet (14.5 m)
DB8 61.0 gpm (15.0 m3/hr) 45.0 feet (14.1 m)
DB7 69.0 gpm (15.8 m3/hr) 34.0 feet (10.0 m)
DB10 96.0 gpm (20.7 m3/hr) 51.0 feet (14.2 m)
DB11 116.0 gpm (26.8 m3/hr) 74.0 feet (23.0 m)
DB15 136.0 gpm (29.1 m3/hr) 98.0 feet (27.0 m)
DB22 220.6 gpm (50.7 m3/hr) 201.4 feet (43.8 m


Bơm Hoá Chất FTI - Series SP

Bơm Hoá Chất FTI - Series SP

Bơm hoá chất FTI dẫn động từ tự mồi series SP là s...

Đọc thêm...
More: